Fakta om ljud

Det är inte bara extremt starka ljud som är skadliga, även lägre
volymer under längre tid kan vara farligt för din hörsel..
Du är enligt lag skyddad mot för höga bullernivåer på din arbetsplats,
går du däremot på disco på din fritid, så får du i stort sett skylla dig själv.

 • Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB.
 • 0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.
 • Ljud över 85 dB kan vara farliga för ett friskt öra.
 • Den s.k. smärtgränsen går vid 125 dB. Det är när man
  börjar känna obehag inne i örat. Men tänk på att långt
  innan dess är ljudvolymen farlig.
 • Om ljudstyrkan fördubblas ökar bara decibelltalet med 3 dB.
  – En ökning med 10 dB innebär att ljudstyrkan ökar med 10 gånger.
  – En ökning med 20 dB gör att ljudstyrkan ökar med hela 100 gånger

För att åskådliggöra detta ytterligare kan vi ta ett exempel:

 • Gränsen för vad öronen klarar utan att skadas är i
  Sverige satt till 85 dB åtta timmar om dagen under
  varje arbetsdag.
 • Om ljudvolymen ökar med 3 dB till 88 dB når man
  gränsvärdet efter fyra timmar, eftersom tre dB innebär
  att ljudstyrkan fördubblas.
 • Om volymen ökar ytterligare 3 dB till 91 dB bör man
  inte exponera sig mer än två timmar.

Ljud är som radioaktiv strålning: Du kan vistas en kort tid i hög
strålning och en längre tid i låg strålning utan att ta skada. Men
om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har
blivit exponerad.
Det är individuellt hur stor belastning hörseln tål. En del har
”glasöron” en del har ”stenöron” problemet är att man aldrig
kan veta om man har glasöron förrän det är för sent.

 

190 Högst nivå som ljud kan ha i luft.

180 Kanonskott. Trumhinnan brister

150 Gevärskott, ljudet är så kort att örat uppfattar inte det som farligt. Men örat tar skada!

135 Högsta uppmätta värde på en rockkonsert

Smärtgränsen. Den s.k. kallade smärtgränsen går vid 125 dB. Nu börjar örat att känna obehag. Men tänk på att volymer långt under 125 dB är skadliga.

120 Rockkonsert, jetplan startar på ca 100m avstånd.

110 Disco

Riskzon. Ljud över detta kan orsaka hörselskador beroende på hur länge du utsätts

85 Den rekomenderade ljudvolymen där du kan vistas i under åtta timmar om dagen utan att ta skada

70 Tvättmaskin

60 Normal samtalsnivå

0 Gränsen för vad ett frisk öra kan uppfatta