OM LINDRING

Kronisk tinnitus kan idag inte botas, men den kan lindras på olika sätt. Dessutom lär sig de allra flesta att leva med sina ljud. Får du tinnitus efter t.ex. en konsert, ta det lugnt och vila öronen några dagar.
Vanligtvis går besvären över ganska snart.
Om besvären sitter i längre än en vecka:
Sök läkare!

Den högsta önskan för många med tinnitus är just att bli av med sitt
ljud. Många gånger så blir jakten på tystnaden en alltför stor belastning
och hjärnan svarar med än värre tinnitus.När man väl är drabbad av tinnitus är det mycket vunnet om man kan avdramatisera sitt oljud. Helst bli kompis med sin tinnitus.Gå inte och dölj för andra att du är drabbad. Då blir det bara ännu jobbigare vid tillfällen med höga ljudvolymer och dylikt. Jag är själv drabbad och i början berättade jag inte om min tinnitus för någon annan än min sambo. Vilket blev till en stor belastning i längden. Berätta och jag lovar omgivningen är otroligt förtående.Att prata med andra som är drabbade av samma sak är också en del i arbetet till att må bättre. Att jämföra och ge varndra tips m.m.
När man är drabbad är det lätt att det blir som en negativ kedjeeffekt.

Man mår dåligt, har svårt att sova är orolig och bara tänker på sitt ljud. Då blir
hjärnan överbelastad och svarar på ett negativt sätt. Det är svårt att bryta den negativa trenden men det går. När man väl börjar må bra så är det ännu lättare att må ännu bättre. Jag vet att ibland känns det jävligt jobbigt men det måste man inse och acceptera. När du gör det är det lättar att komma upp igen

TRYCKKAMMARE 

Det finns behandlingsförsök både med över och undertryckskammare.

AKUPUNKTUR

Vissa har blivit bättre av akupunktur. På Karolinska sjukhuset har det
genomförts försök med akupunktur. De flesta hade oförändrad tinnitus
efter behandlingen. Några blev bättre och någon blev sämre.

GINKO BILOBA 

Är ett naturläkemedel som kan köpas på hälsokostbutiker. Det sägs att
Ginko Biloba har en positiv effekt på blodflödet i kroppen. Nedsatt
blodflöde leder till syrebrist i kroppens olika organ. Brist på syre påverkar i synnerhet hjärnan vilket kan orsaka tinnitus.
Forskning med Ginko Biloba har genomförts på Karolinska sjukhuset.

SILICA

Är ett tillskott bla av kisel, finns att köpa i hälsokosten. Detta hade
avsevärt förbättrat en av våra medlemmars tinnitus och framförallt
hjälp till mot ljudkänsligheten. Detta preparat stärker naglar och hår!
Finns att köpa på hälsokostbutiker.

ANTIDEPRESSIVA MEDEL

Atidepressiva medel ges ibland till tinnitusdrabbade.De kan påverkar ”ljudfiltret
i hjärnan. På ett liknande sätt som när ”stänger av” ljudet av en tickande klocka i
sovrummet.
Ett bättre allmäntillstånd gör ävan det att tinnitusen blir lättare att leva med.

MASKERING

De flesta som har tinnitus upplever att ljuden är besvärligare när det är tyst i omgivningen. Då kan man helt eller delvis dölja tinnutusljuden med musik,
elektrisk fläkt eller annat.
Ett mer sofistikerat sätt är att skaffa en tinnitusmaskerare. Det är en liten
apparat som skapar bakrundsljud som skall vara så likt ditt eget ljud som
möjligt samt något starkare och bärs i eller bakom örat. På så sätt är det
tänkt att din tinnitusljud skall minska i styrka. Man har dock kommit fram
till att minskningen blev temporär och därefter ökade ljuden i örat.

LJUDSTIMULERING

Under minst ett år mer än sex timmar om dagen skall patienten bära
ljudstimulatorer. De alstrar ett svagt vitt brus.
Efter ett tag lär sig hjärnan att koppla bort detta brus. På så sätt kan
hjärnan även sålla bort tinnitusljuden.
Denna behandling har givit goda resultat.

BETTSKENA 

Ett spänt käkparti kan förvärra eller orsaka tinnitus. Spänningarna brukar minska eller försvinna om man använder bettskena under natten.
Kostnad 1.500 kr och uppåt.

LASER 

Behandling sker med lågeffektslaser (LLLT – Low Level Laser Therapy) är icke-invasiv (man går ej igenom huden, d.v.s. ingen risk för infektioner). Ofta kombineras behandlingen med Ginko Biloba eller någon annan form av medicin. Kostnad 650 kr per gång. Behandling minst 10 ggr.

MASSAGE

Massage i största allmänhet gör att du blir avslappnad och upplever din tinnitus mindre störande. Massage av en viss muskel i nacken kan göra att tinnitusen lindras eller försvinner.
Det finns de som helt har blivit av med sin tinnitus med hjälp av denna behandlingsmetod.

SKÄRA AV HÖRSELNERVEN

Denna form av ”behandling” görs knappast längre. I de fall det har gjorts har patienten varit döv. Flera patienter fick värre tinnitus efter operationen.

HÖRAPPARAT

En hörapparat gör att omgivande ljud förstärks och på så sätt märks tinnitusen mindre.

PSYKOLOGISK BEHANDLING

Senare tids forskning har visat på ett samband mellan depression, stress, utbrändhet och tinnitus. Många som drabbas av tinnitus hamnar dessutom i
ett kristillstånd där man kan behöva psykologisk hjälp för att ta sig ur kristill-ståndet. Kognitivt inriktad behandling kan hjälpa till att få ett mer avslappnat förhållningssätt till tinnitusljuden. Counselling (klargörande samtal) är en metod för att få en bild över tinnituspatientens livssituation, men avseende på förändringar som måste till för att lära sig leva med tinnitusen, och samtidigt kunna bibehålla största möjliga livskvalitéet.

TRT-terapi

Tinnitus retraining therapy, av Hazell och Jastreboff, är en väl beprövad behandlingsmetod, när det gäller personer med tinnitus och eller
ljudöverkänslighet utan hörselförlust. Forskning i USA, visar att c:a 60%
av 400 blev hjälpta med denna metod.

Man använder sig av en ljudstimuleringsapparat också kallad brusapparat,
bakom örat, som är kopplad till en standardkrok, vilken sitter i ytterdelen
av örat, så öppen som möjligt. Utseendet liknar en vanlig bakom örat
hörapparat utan förstärkning med ett bredbandigt vitt brus. Apparaten
används bilateralt, trots ensidig tinnitus för att inte överföra upplevelsen
av, att tinnitus låter i det tinnitusfria örat.

Brusapparaten används i c:a 1-1,5 år, dagligen, minst 6 timmar/dygn
och med återkommande besök på hörselkliniken.

Detta är ingen masker i vanlig mening, utan brusljudet från apparaten
skall vara något under tinnitusnivån. Personen lyssnar till både sitt eget
ljud och brusljudet(hjärnans omträning). Personer med enbart
ljudöverkänslighet har till en början en mycket låg nivå inställd på
brusapparaten för att sedan öka och då ökar toleransen för ljud i och
med det.

Renodlad TRT har ej samtalsterapi med som en del i behandlingen, vilket vi i Stockholm har, så man kan säga att TRT i Stockholm är en modifierad TRT, som använts sedan mitten av 90-talet.