ammot

När är högt för högt?

Musiker och arrangörer 3 av 4 rock- och jazzmusiker har någon form av hörselskada! Detta har konstaterats av forskningsaudionom Kim Kähäri vid Arbetslivsinstitutet Väst. Denna undersökning och flera andra finns att ta del av om du klickar här. En sak är uppenbar: något måste göras och det nu! Att sticka huvudet i sanden och inte låtsas om problemen har aldrig löst något förut och kommer inte att lösa problemen med musikers hörselskador heller. Cirka 70% av landets musikutbildningar har ingen…

0
Läs mer

Vad är tinnitus?

CA 1,5 MILJON HAR TINNITUS I SVERIGE 100 000 av dessa har det så allvarligt att kvalitén på deras dagliga liv påverkas avsevärt. En del får sömnproblem och koncentrationssvårigheter. En del får svårt att gå tillbaka till sina yrken. Musiker, förskollärare musiklärare, piloter, diskjockeys är några drabbade yrkesområden. Vad är tinnitus? Man vet idag inte exakt vad som händer i örat vid tinnitus. En teori är att skadade hårceller sänder falska signaler till hjärnan och att hjärnan tolkar dessa signaler…

0
Läs mer

Hörselskydd

Naturligtvis borde ingen behöva någon form av hörselskydd när vi är på förskolan, i skolan eller när vi går på bio och gym. Om man inte går alltför ofta på rockkonsert eller spelar förstärkt musik själv (det vill säga omger sig med höga ljudvolymer länge) borde man inte heller behöva hörselskydd på konsert och diskotek. På en del förskolor används hörselskydd av personalen. På somliga skolor sitter eleverna med hörselkåpor för att kunna koncentrera sig bättre. I framtiden hoppas vi…

0
Läs mer

Lindring

OM LINDRING Kronisk tinnitus kan idag inte botas, men den kan lindras på olika sätt. Dessutom lär sig de allra flesta att leva med sina ljud. Får du tinnitus efter t.ex. en konsert, ta det lugnt och vila öronen några dagar. Vanligtvis går besvären över ganska snart. Om besvären sitter i längre än en vecka: Sök läkare! Den högsta önskan för många med tinnitus är just att bli av med sitt ljud. Många gånger så blir jakten på tystnaden en…

0
Läs mer

Skador

Fakta om ljud Det är inte bara extremt starka ljud som är skadliga, även lägre volymer under längre tid kan vara farligt för din hörsel.. Du är enligt lag skyddad mot för höga bullernivåer på din arbetsplats, går du däremot på disco på din fritid, så får du i stort sett skylla dig själv. Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB. 0 dB är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta. Ljud över 85 dB kan vara…

0
Läs mer