Musiker och arrangörer

3 av 4 rock- och jazzmusiker har någon form av hörselskada!
Detta har konstaterats av forskningsaudionom Kim Kähäri vid Arbetslivsinstitutet Väst. Denna undersökning och flera andra finns att ta del av om du klickar här.
En sak är uppenbar: något måste göras och det nu!

Att sticka huvudet i sanden och inte låtsas om problemen har aldrig löst något förut och kommer inte att lösa problemen med musikers hörselskador heller.

Cirka 70% av landets musikutbildningar har ingen eller mycket lite utbildning i ämnet hörsel och ljudkunskap! Läs mer i rapporten >>

Ljud du tycker om kan alltså skada din hörsel, de känsliga hårcellerna drabbas av kraftiga ljudvågor oavsett om de kommer av ett rockband eller en slagborrmaskin.

PIPER DET I ÖRONEN EFTER EN KONSERT ?

Har du varit på en konsert och känt att det dånar eller piper i huvudet efteråt? Då kan du vara säker på att dina öron har tagit skada. Olika tecken på överbelastning efter en konsert är:

 • Ringningar, tjut och/eller smärta i öronen
 • En känsla av att ha vatten i öronen och det
  är svårt att höra vad andra säger när musiken
  har tystnat.

Har du klarat dig en gång finns det ingen garanti att du klarar samma volymer nästa gång. Man kan klara sig många gånger men sedan plötsligt så har man en hörselskada för livet.
Det kan också komma succesivt, utan att det märks till en början. Många förvånade och chockade musiker har först vid ett audiogram (test av hörseln) insett hur hörselskadade dom är!
Pete Townsend i ”The Who” är i stort sett döv. Han vittnar om sena nätter med gitarrspel i hörlurar och alkohol som bedövat sinnena. Alkohol i samband med höga volymer är förrädiskt då man inte känner av alls hur högt det är.

NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT ? 

Alla har vi olika känslighet. Du måste själv känna efter vad som är högt för dig. En måttstock kan vara; när du behöver ropa på någon som står mindre än en halvmeter bort.
Socialstyrelsens rekommendationer är:

 • Ej över 100 dB i medelnivå vid konserter, diskotek
  mm
 • Dock ej volymer över 90 dB medelnivå när det finns barn i publiken (upp till 15 år)
 • Gränsen för vad öronen klarar (i alla fall 90% av oss) under en arbetsdag (8 tim) är I Sverige satt till 85 dB.

 HUR KAN MAN MINSKA RISKERNA ? 

 • Stå aldrig mitt framför högtalarna.
 • Se över din replokal – använd ljuddämpande material OBS! kala betongväggar = tinnitusvarning!
 • ”Torrepa” emellanåt. Spela helt akustiskt även med elgitarrer (ni blir dessutom snabbt samspelta då man hör vad alla gör).
 • Använd hörselskydd. OBS! tänk på att aldrig höja volymen när du har öronproppar, då är effekten helt borta och du utsätter andra för större risker.
 • Dra aldrig ut en öronpropp mitt under konsert, då utsätts örat för en ljudchock och du riskerar skador.
 • Spelar du i band uppmana medlemmarna att samtala om ljudet och hur var och en upplever och önskar situationen. Denna kommunikation saknas ofta trots att de flesta har samma funderingar. Men även de tuffaste hårdrocksbanden som Metallica använder idag öronproppar!Tips för dig som arrangerar konserter 

Har du ingen ”Ljudpolicy” så börja arbeta på en nu.
Klicka här för att se tips och checklista.

Lite fakta om ljud

Ljudets styrka mäts i ljudtrycksnivå och mäts i decibel. 0 decibel är det lägsta ljud ett friskt öra kan uppfatta. Decibelskalan är logaritmisk och fördubblas vid ca var tredje decibel.
En ökning med 30 dB innebär att ljudtrycket ökar med hela 1000 gånger!

dB

190 – Högsta nivån som ljud kan ha i luft
180 – Kanonskott. Trumhinnan brister
150 – Gevärsskott. Ljudet är så kort att örat inte hinner uppfatta det som skadligt.
135 – Högsta uppmätta värde på rockkonsert
125 – Den s.k. kallade smärtgränsen går vid 125 dB. Nu börjar örat att känna obehag. Men tänk på att volymer långt under 125 dB är skadliga.
120 – Jetplan startar på ca 100 m avstånd
110 – Inte ovanlig nivå på diskotek
90 – Trafikerad gata
85 – Denna gräns får ej överstigas under en arbetsdag utan att arbetstagaren erbjuds hörselskydd. Ljud som är starkare än 85 dB kan orsaka hörselskador.
80 – Dammsugare
70 – Tvättmaskin, hårtork
60 – Normal samtalton
20 – Lövsus
0 – Gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta.